• Κλινική Αντιγήρανση

    Στο ιατρείο θα δίνεται η δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών Κλινικής Αντιγήρανσης βασισμένη στην εξατομικευμένη ιατρική αντιμετώπιση από ειδικούς με κεντρική χρήση της μεταβολομικής.   Η Κλινική Αντιγήρανση μετά την προσωπική ιατρική εξέταση που θα περιλαμβάνει:   Πλήρες διατροφολογικό και ιατρικό ιστορικό Κλινική εξέταση Ατομικό αναμνηστικό Κληρονομικό ιστορικό και Εξειδικευμένη διαχείριση παθολογικών και άλλων πιθανώνRead more →

Gallery