Πρόσφατη επέκταση του ιατρείου στη Μύκονο (Ιατρικές Υπηρεσίες Medfamily Ιατρείου) προσφέρονται από αρχές του τρέχοντος έτους και στο νέο ιατρείο στο Περιφερειακό της Χώρας Μυκόνου τόσο για χρόνια περιστατικά, όσο και για επείγοντα.